Selecteer een pagina

Urban Development Partners is een investeerder en project­ontwikkelaar actief in resi­dentieel en com­mer­cieel vastgoed in Nederland en Azië.

Als vastgoed­ontwikkelaar richt ons bedrijf zich op het realiseren van hoogwaardige pro­jecten met een duur­zame im­pact op de lokale gemeen­schap. Binnen onze projec­ten werken wij nauw samen met een breed netwerk van experts en profes­sionals om zo tot het best mogelijke resultaat te komen.

Indien u interesse heeft in samenwerking dan kunt u contact met ons opnemen via: info@udpartners.nl.

Wij focussen ons met name op:

  • (Gezamenlijke) aankoop van vastgoed­portefeuilles
  • (Co-) investeren in ontwikkelprojecten d.m.v. vreemd of eigen vermogen
  • Het overnemen van schuldposities of leningen van vastgoedprojecten die geherstructureerd dienen te worden
  • Gehele bedrijfsovernames van vastgoed gerelateerde activiteiten of vastgoed gerelateerde activa